Team Preventie Ontwikkeling
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044131550


Team Preventie Ontwikkeling

PUBLICATIES mbt Preventie
(sinds 2000)

 

Boeken en onderzoeksrapporten

Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (Eds.) (2014).Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk, Antwerpen: Garant.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2007).Wenselijke preventie stap voor stap. Antwerpen: Garant.

Vettenburg, N., Burssens, D., Goris, P., Melis, B., Van Gils, J., Verdonck, D. & Walgrave, L. (2003). Preventie Gespiegeld. Visie en instrumenten voor wenselijke preventie. Heverlee: LannooCampus.

Vettenburg, N., Burssens, D., Goris, P., Melis, B., Van Gils, J., Verdonck, D. & Walgrave, L. (2002). Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid. Visie en ontwikkeling van instrumenten, Onuitgegeven onderzoeksrapport, K.U.Leuven, OGJC/Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool/Meise, Onderzoekscentrum Kind en Samenleving.

Goris, P. (2000). Op zoek naar de krijtlijnen van een sociaal rechtvaardige veiligheidszorg. Analyse van relaties tussen professionele actoren in het kader van een geintegreerde preventieve aanpak van veiligheidsproblemen in achtergestelde woonbuurten. Onuitgegeven doctoraatsthesis, K.U.Leuven, OGJC.

Wood, C., Sylvester, F., Eliasov, N., Vettenburg, N. & Huybregts, I. (2000).  Crime prevention through education, Development and evaluation in governments schools in South Africa. Onuitgegeven onderzoeksrapport, UCT, Institute of Criminology/K.U.Leuven, OGJC.

 

Artikels en bijdragen in readers

 

2014

Burssens, D. (2014). Evidencebased werken. Praktische tips voor de preventiepraktijk, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.43-53), Antwerpen: Garant.

Burssens, D. (2014). Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.67- 82), Antwerpen: Garant.

Geirnaert, M. (2014). Preventie van alcohol- en drugproblemen. Een puzzel met vele stukjes, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.109-119), Antwerpen: Garant.

Geldof, D. (2014). Preventie in tijden van risicoreductie, beheersingslogica en superdiversiteit, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.155-164), Antwerpen: Garant.

Geudens, H. & Sprangers, A. (2014). Naar een meer effectieve hulpverlening. Preventieve acties binnen 'Tonuso – Centrum voor Jeugdhulp', In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.55-63), Antwerpen: Garant.

Goris, P. (2014). Wat is het probleem? Probleemkeuze is springplank naar succes in preventie, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.93-98), Antwerpen: Garant.

Keygnaert, I. (2014). Sexual violence and sexual health in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Europe and the European neighbourhood: determinants and desirable prevention, ICRH Monographs.

Keygnaert, I., Dias, S., Degomme, O., Devillé, W., Kennedy, P., Kováts, A., De Meyer, S., Vettenburg, N., Roelens, K. & Temmerman, M. (2014). Sexual and gender-based violence in the European asylum and reception sector: a perpetuum mobile? European Journal of Public Health, First published online: 29 May 2014.

Keygnaert, I., Dialmy, A., Manço, A., Keygnaert, J., Vettenburg, N., Roelens, K., Temmerman, M. (2014). Sexual violence and sub-Saharan migrants in Morocco: a community-based participatory assessment using respondent driven sampling, Globalization and Health.

Keygnaert, I., Vettenburg, N., Roelens, K. & Temmerman, M. (2014). Sexual health is dead in my body: participatory assessment of sexual health determinants in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Belgium and the Netherlands, Bmc Public Health,14.

Keygnaert, I., Guieu, A., Ooms, G., Vettenburg, N., Temmerman, M. & Roelens, K. (2014). Sexual and reproductive health of migrants: does the EU care? Health Policy, 114, (2-3), 215-225.

Lambrechts, S. (2014). Van buikgevoel via gedeeld signaal naar sociale kwestie, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.145-151), Antwerpen: Garant.

Melis, B. (2014). Van preventieve reflectie naar uitvoering en organisatorische inbedding. Geen tijd, geen middelen? Geen preventie! In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.123-130), Antwerpen: Garant.

Pleysier, S. (2014). Emancipatorische preventie: weerstaan aan de lokroep van prepressie, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.33-40), Antwerpen: Garant.

Ramaekers, S. (2014). Het voorkomen van opvoeding. Keuzes maken bij opvoedingsondersteuning, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.99-108), Antwerpen: Garant.

Vettenburg, N. (2014). Emancipatorische preventie in vijf dimensies, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.13-22), Antwerpen: Garant.

Viaene, M. (2014). Risicobeheer in de huisartsenwereld, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.83-89), Antwerpen: Garant.

Victoir, A. (2014). Emancipatorische preventie in het CLB, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.25-32), Antwerpen: Garant.

Vos, J. (2014). Van signalen naar projecten algemene preventie, In D. Burssens, P. Goris, B. Melis & N. Vettenburg (red.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk (pp.131-143), Antwerpen: Garant.

2013

Steketee, M., Jonkman, H., Berten, H., Vettenburg, N. (2013). Alcohol-use Among Adolescents in Europe. Environmental Research and Preventive Actions. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 352 p. ISBN: 978-90-5830-580-0

2012

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2012). Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint. In L. Walgrave (red.) (2012). Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak (pp.133-148), Mechelen: Wolters Kluwer.

Goris, P. (2012). Structureel sociaal werk. Debatteren over een ondergesneeuwde kerntaak, Alert, (1), 15-23.

Burssens, D. & Goedseels, E. (2012). Emanciperende criminologie, in M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.)' Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid (pp. 385-395), Gent: Academia Press.

Burssens, D., Goris, P. & Melis, B. (2012). Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme, in M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (Eds.)' Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid (pp. 263-275), Gent: Academia Press.

Desmet, F., Van Daele, L. & Vettenburg, N., (2012).' Hand in hand, oog in oog of daar ietwat tussenin? OCMW visies, (1), 9-12.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2012). Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint, in L. Walgrave (Ed.)' Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak (pp. 133-148), Mechelen: Kluwer.

Keygnaert, I., Vettenburg, N. & Temmerman, M. (2012).' Hidden Violence is a Silent Rape: A Participatory assessment of sexual & gender-based violence determinants in refugees, asylum seekers and undocumented migrants in Belgium and the Netherlands. Culture, Health & Sexuality, 14, 5, 505-520.

Michiels, C., De Ly, C. & Vettenburg, N. (2012).' De preventieve reflex binnen het Comité voor Bijzondere jeugdzorg, Agora, 3, 22-27.

2011

Goris, P. (2011). Over het voorkomen van spookbeelden, Alert, (2), 29-31.

Burssens, D. en Goris, P. (2011). ‘Ik heb het nog zo gezegd. Op de grens van predictieonderzoek en preventie’, in I. Aertsen, T. Daems, A. Haaren, F. Hutsebaut & J. Maesschalck (Eds.)' Deviante wetenschap. Het domein van de criminologie (pp.137-145), Leuven: Acco.

2009

Burssens, D. (2009). 'Een storm rond het jeugdrecht, windstil rond preventie, in W. Bruggeman, E. De Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. van Calster, T. Vander Beken & G. Vermeulen (Eds.)' Van pionier tot onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon, (pp.483-490), Antwerpen: Maklu.

Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2009). 'Losse preventieflodders in de kinderopvang', Alert, 35, (1), 32-34.

Dhoore, K. (2009). 'Preventie van uithuiszetting via woonbegeleiding', Panopticon, 30, (4), 74-76.

Burssens, D. (2009). Preventie van geweld op school, Welwijs, 20, (4), 3-6.

Vansweevelt, B. (2009). Algemene preventie in het CLB, Welwijs, 20, (4), 27-30.

Wanzeele, W., Mortier, J. & Delaere, A. (2009). Vuurtorens voor preventie. Het belang van de preventieve reflex bij mensen die het dichtst bij de jongeren staan... Welwijs, 20, (4), 11-14.2008

Burssens, D. (2008). 'Valkuilen van een evidence-based criminaliteitsbeleid', Panopticon, 29, (2), 6-20.

Burssens, D. (2008). 'Een bumper voor botsingen in de buurt. Reflecties bij een buurtgericht preventieproject', Welwijs, 19, (1), 21-25.

Melis., B. (2008). 'Welke preventie wensen wij?', Caleidoscoop, 20, (2), 6 - 11.

Hermans, R., Dumoulin, A., Rector, R., Cohen, K. & Loyens, A. (2008). 'Leren thuis leren'. Een proeftuin die werkt aan preventie in het kwadraat', Welwijs, 19, (3), 21-24.

Maesmans, L. (2008). 'Het project 3-klap als algemeen wenselijk preventieproject', Welwijs, , 19, (3), 17-20.

Bernaert, I. (2008). 'Drugpreventie: een drugbeleid op school', Welwijs, , 19, (3), 34-37.

Burssens, D. (2008). 'Mission Accomplished. Resultaat boeken met preventie', Welwijs, , 19, (3), 6-9.

Goris, P. (2008). 'Klaar voor een klaar preventiebegrip?', Welwijs, , 19, (3), 3-5.

Melis, B. (2008). 'Projectmatig werken. Een stappenplan voor preventie', Welwijs, , 19, (3), 13-16.

Vettenburg, N. (2008). 'Preventie is kiezen. Vijf dimensies voor een ethisch verantwoorde preventie', Welwijs, , 19, (3), 10-12.

Thys, G. (2008). 'Samenwerkingsprotocollen tussen scholen, politie en parket. Gescreend vanuit preventieoogpunt', Welwijs, , 19, (3), 38-41.

Dusauchoit, T. (2008). 'De rol van de huisarts bij spijbelpreventie: visie van een arts', Welwijs, , 19, (3), 25-29.

Hendrickx, L. (2008). 'De preventieve reflex, hoe doe je dat?', Welwijs, , 19, (3), 30-33.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2008). 'Algemene preventie: concepten, kaders en wenselijke preventie', Welzijnsgids, (69), 109-126

Bron: Kluwer, Welzijnsgids - aflevering 069, juli 20082007

Vettenburg, N. (2007) 'Preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties. Enkele reflecties vanuit het kader van "wenselijke preventie", Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, (2), 125-127

Burssens, D. (2007). 'Hoe evident is evidencebased beleid?' , Alert, 33, (3), 51-63

Goris, P., 'Preventie is zorg en sociale politiek', Alert, 2007, 5, 67-75.

Goris, P., 'Samen verantwoordelijk voor een aanklampende zorg', Alert, 33, (4), 20-28

Goris, P., (2007). 'Politiek, Onderzoek en Werkveld: trio in dubio', Alert, 33, (2), 33-42.2006

Fret, L. & Goris, P. (2006). 'Gewapende zorg'. Alert, 32, (1), 5-10.

Vettenburg, N. (2006). 'Jongeren met problematische schoolloopbaan. Reflectie vanuit sociaal-agogisch perspectief.'
Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten, (2), 139-142

Goris, P., Burssens, D., Melis, B., Vettenburg, N. (2006). ‘Opvoedingsondersteuning en preventie’, Alert, 32, (5), 31-46.

Goris, P. (2006). ‘Over warmte en medicijnen. Een debat over de preventie van zelfdoding’, Alert, 32, (5), 21-30.2005

Burssens, D., Goris, P., Melis, B. & Vettenburg, N. (2005). 'Effectiviteit en efficiëntie in preventie' (PDF). Alert, 31, (3), 66-78.

Vettenburg, N. (2005). '"Maatschappelijke kwetsbaarheid" en "Preventie": relevante denkkaders voor eigen werking en samenwerkingsinitiatieven'. Welwijs, 16, (1), 3-10.

Vettenburg, N. (2005). 'Preventie van ernstige jeugddelinquentie'. In C. Eliaerts (Ed.), Ernstige jeugddelinquentie: mythe of realiteit? prevalentie, risicofactoren, justitiële afhandeling en interventies (pp. 259-277). Brussel: VUBPress.

 

2004

Burssens, D., Goris, P. & Vettenburg, N. (2004). 'Preventie en jeugd. Voorstelling van een onderzoek'. In D. Van Daele & I. van Welzenis (Eds.), Actuele thema's uit het strafrecht en de criminologie (pp. 103-121). Leuven: Universitaire Pers.

Goris, P., Burssens, D., Melis, B. & Vettenburg, N. (2004). 'Hulpverlening met een sausje van preventie' (PDF). Alert , 30, (5), 30-43. 

 

2003

Burssens, D., Verdonck, D. & Vettenburg, N. (2003). 'Preventie in het onderwijs. Groeien naar "wenselijke preventie"'. Welwijs, 14, (3), 31-35.

Goris, P. (2003). 'Preventie in sociale ondernemingen'. Alert, 29, (4), 11-33. 

Goris, P., Burssens, D., Melis, B., Van Gils J., Vettenburg, N. & Verdonck, D. (2003). 'De mist klaart stilaan op ...' (PDF). Alert, 29, (4), 34-47.

Goris, P. & Kaminski, D. (2003). 'Dobberen tussen ethiek en techniek'. Alert, 29, (3), 65-77.

Vettenburg, N., (2003). 'Délinquance juvénile et prévention'. In D. Kaminski & P. Goris  (Eds.), Prévention et politique de sécurité, arc-en-ciel.

Vettenburg, N. (2003). 'Jeugddelinquentie en preventie'. In P. Goris & D. Kaminski (Eds.), Preventie en het paars-groene veiligheidsbeleid. Congresboek (pp. 171-190). Brussel: Interuniversitair Netwerk Criminaliteitspreventie.

Vettenburg, N. & Burssens, D. (2003). 'Preventie van antisociaal gedrag op school. Het preventiemodel van Frits de Cauter uitgediept en vertaald in een werkbaar instrument'. Handboek Leerlingenbegeleiding Twee , 4, 109-126.

Vettenburg, N., Burssens, D., Goris, P., Melis, B., Van Gils, J., Verdonck, D. & Walgrave, L. (2003). 'Preventie gespiegeld. Preventie m.b.t. de jeugd inzake welzijn en gezondheid'. Panopticon, 24, (6), 529-546. 

 

2002

Goris, P., Vettenburg, N., Walgrave, L. & Van Welzenis, I. (2002). 'Criminologische preventie'. In P. Goris & L. Walgrave, L. (Eds.), Van
kattenkwaad en erger. Actuele thema's uit de jeugdcriminologie
(pp. 127-168). Leuven: Garant.

 

2001

Goris, P., (2001). 'Criminaliteit en onveiligheid in woonbuurten'. Alert, 27, (2), 60-72.

Vettenburg. N. & Vandewiele, B. (2001). 'Preventie van antisociaal gedrag op school. De bruikbaarheid van het preventiemodel van F. De Cauter'. Welwijs, 12, (1), 36-39.

 

2000

Goris, P. (2000). 'Veiligheidsbeleid 2000-2004. Preventie is... justitialisering voorkomen'. Alert, 26, (2/3), 31-44.

 

 

 


Missie van het TPO
Medewerkers van het TPO
Publicaties van het TPO