Team Preventie Ontwikkeling
http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044131550


Team Preventie Ontwikkeling

MEDEWERKERS

Het TPO is een team bestaande uit vier medewerkers die elk vanuit een verschillende professionele achtergrond expertise met betrekking tot preventie hebben opgebouwd en verder ontwikkelen.  Ieder van hen werkte ook mee aan het onderzoek 'Preventie met betrekking tot de jeugd inzake welzijn en gezondheid' (2001-2002) waar in feite de basis voor het TPO werd gelegd.

Indien men contact wenst op te nemen met het TPO kan dat steeds via één van de onderstaande medewerkers.

Nicole Vettenburg is doctor in de criminologische wetenschappen en sinds 2012 op emeritaat. Tot 2012 was zij docente aan de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent). Tussen 1978 en 2002 werkte zij als onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (KU Leuven). In haar onderzoek- en onderwijsopdrachten stonden de thema’s maatschappelijke kwetsbaarheid, preventie en herstelgericht werken centraal. Zij coördineerde het samenwerkingsproject 'Preventie met betrekking tot de jeugd inzake welzijn en gezondheid'. Zij is coördinator van de vzw Majong (Maatschappij- en jongerenproblemen) en eindredacteur van het tijdschrift Welwijs.
Contact: nicole.vettenburg@ugent.be

Bie Melis is maatschappelijk assistent en licentiaat in de criminologische wetenschappen. Zij werkt als docente aan de Karel de Grote Hogeschool, Departement Sociaal-Agogisch Werk, waar zij ondermeer onderzoek deed naar algemene preventie binnen het welzijnswerk 'Preventie in praktijk op een wenselijk spoor' . Voorheen werkte zij gedurende vijf jaar als onderzoekster binnen de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (K.U.Leuven) waar ze een onderzoek deed naar de organisatie van algemene preventie in Vlaanderen. Ook werkte zij enkele jaren bij In Petto, jeugddienst voor informatie en preventie. Op dit ogenblik loopt haar onderzoek "Wijkgebonden preventieve en verbindende ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare gezinnen".
Contact: bie.melis@kdg.be

Peter Goris  is doctor in de criminologische wetenschappen. Hij is als medewerker van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk redacteur van Sociaal.Net, een onlineplatform rond sociaal werk, welzijn en gezondheid. Voorheen was hij verbonden aan de Onderzoeksgroep Jeugdcriminologie (K.U.Leuven). Daar had hij een onderwijs- en onderzoeksopdracht rond preventie.
Contact: peter.goris@sociaal.net

Dieter Burssens is maatschappelijk assistent en licentiaat in de criminologische wetenschappen. Hij werkt als onderzoeker op het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, waar hij onder meer onderzoek doet naar de effecten van een preventie- en veiligheidsbeleid in scholen. Eerder werkte hij als onderzoeker aan de K.U.Leuven onder meer aan het onderzoek 'preventie met betrekking tot jongeren inzake welzijn en gezondheid', naast onderzoeksprojecten over jongeren en criminaliteit.
Contact: dieter.burssens@just.fgov.be

 

 

 


Missie van het TPO
Medewerkers van het TPO
Publicaties van het TPO